พญ.พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร
ศูนย์ระงับปวดและศูนย์กายภาพบำบัด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2562
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00