พญ.พิชานัน สุดใจ
ศูนย์พัฒนาการเด็ก, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ ปี 2556
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์พัฒนาการเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:00-20:00
แผนกกุมารเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:00-20:00