พญ.พัชรินทร์ ตรีจักรสังข์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • เวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2559
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2561
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-19:00
เสาร์
อาทิตย์