พญ.ปวิณตรา ศิริภูธร
แผนกหู คอ จมูก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2547
  • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2553
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 2,4
เสาร์
อาทิตย์