พญ.ณัฏฐพัชร์ มติพัฒน์
ศูนย์ระงับปวดและศูนย์กายภาพบำบัด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แพทย์ชำนาญการเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แพทย์ผู้ชำนาญการการฝังเข็ม
การศึกษา :
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
 • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2547
 • ประกาศนียบัตร แพทย์ฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ (ฝังเข็มลดปวด) ปี 2552
 • Certificate in 22nd Acupuncture Training Course, the Ministry of Public Health, Thailand and Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, People's Republic of China from February 17-May 25, 2009
 • Certificate in Musculoskeletal Ultrasound Workshop 2018, the Royal College of Physiatrists of Thailand at Pattaya Chonburi on December 6th, 2018
 • ประกาศนียบัตรการกู้ชีพขั้นสูง : Advance Cardiac Life Support: ACLS course , พ.ศ. 2562
 • ดูงานด้าน Transcranial Magnetic Stimulation Treatment in Rehabilitation, Willich near Dusseldorf and Recklinghausen Klinik in Germany, March, 2019
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
12:00-17:00
อังคาร
09:00-18:30
พุธ
09:00-17:00
พฤหัสบดี
09:00-18:30
ศุกร์
09:00-17:00
เสาร์
09:00-12:00
อาทิตย์