พญ.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2562
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
07:00-12:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
12:00-20:00
ศุกร์
07:00-20:00
เสาร์
07:00-20:00
อาทิตย์