พญ.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็ก, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็ก
จันทร์
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
12:00-19:00
ศุกร์
07:00-16:00
เสาร์
07:00-20:00
อาทิตย์
แผนกกุมารเวช
จันทร์
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
12:00-19:00
ศุกร์
07:00-16:00
เสาร์
07:00-20:00
อาทิตย์