พญ.ณฤชนก เลิศกุศล
แผนกตา, ศูนย์โรคต้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2564
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565
เวลาออกตรวจ
แผนกตา
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์โรคต้อ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์