พญ.ญาดา วิวรรธน์กุศล
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ปี 2560
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00