พญ.ชัญญา เวชเพิ่ม
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี 2555
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
07:00-16:00
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง