พญ.ชมพูนุท อาชวานันทกุล
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2564
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง