พญ.ชนิตา เลิศอรุณชัย
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
การศึกษา :
  • คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558
  • คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2564 วุฒิบัตร สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
08:00-16:00 สัปดาห์ที่ 3,4
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00 สัปดาห์ที่ 2,4
อาทิตย์
08:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,2,3
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
08:00-16:00 สัปดาห์ที่ 3,4
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00 สัปดาห์ที่ 2,4
อาทิตย์
08:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,2,3