พญ.ขวัญฤทัย ชวดเปีย
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ, แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์