พญ.ขวัญฤทัย รัตนนิธิกุล
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ, แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2562
  • วุฒิบัตร การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2566
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
12:00-20:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
12:00-20:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์