พญ.กษมา ชิตเมธา
ศูนย์ศัลยกรรมเต้านม, แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเต้านมและต่อมไร้ท่อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ศัลยกรรมเต้านม
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกศัลยกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์