พญ.กนกลดา ศรีเกื้อ
ศูนย์ศัลยกรรมหลอดเลือด, แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • ศัลยศาสตร์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ศัลยกรรมหลอดเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
อาทิตย์
แผนกศัลยกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง