พญ.กนกพร ตั้งตรัยรัตนกุล
แผนก X-RAY
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4,5
เสาร์
อาทิตย์