นพ.ไพโรจน์ มิตรมโนชัย
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • ศิริราชพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2539
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545
  • Advanced Trauma Life Support (ATLS)American College of Surgeons, 2008
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง