นพ.เพิ่มพูน วรรณกิตติ
ศูนย์สมองและระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยา
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2554
  • วุฒิบัตร ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา ปี 2560
เวลาออกตรวจ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์