นพ.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์
ศูนย์ทารกแรกเกิด, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • รพ.กระมงกุฎเกล้า , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ รพ.กระมงกุฎเกล้า , กองทัพไทย ปี 2551
  • วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.กระมงกุฎเกล้า , กองทัพไทย ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ทารกแรกเกิด
จันทร์
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์
แผนกกุมารเวช
จันทร์
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์