นพ.อรรถ โกศลสุรเสนีย์
แผนกกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2563
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง