นพ.อรรคพงศ์ ทนานใหญ่
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ รพ.สุรินทร์ พ.ศ.2564
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
13:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง