นพ.อภิพัฒน์ วิริยะ
แผนกหู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
  • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2566
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-13:00 สัปดาห์ที่ 5
อาทิตย์
17:00-20:00