นพ.หริรักษ์ ยอดยิ่ง
ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้องทางเดินน้ำดี และตับอ่อน, แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2547
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2554
  • Certificate of Accomplishment Digestive Surgery, 2015
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้องทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
จันทร์
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกศัลยกรรม
จันทร์
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง