นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
ศูนย์โรคปวดท้อง, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2560
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคปวดท้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00