นพ.พัฒน์วรงค์ ลิมป์ธีระกุล
แผนกหู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
  • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2565
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
อังคาร
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 4
พุธ
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 4
พฤหัสบดี
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,2,4
เสาร์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 2,4
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง