นพ.ปิยวัฒน์ จึงสมานุกูล
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ, แผนกกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2561
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
แผนกกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง