นพ.บริวัตร คูณะรังษี
ศูนย์สมองและระบบประสาท, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยา
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร ประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-19:00
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-19:00
บทความที่เกี่ยวข้อง