นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-12:00
อาทิตย์