นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ, แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมารดาและทารกในครรภ์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2557
  • วุฒิบัตร เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2560
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
13:00-20:00
อาทิตย์
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
13:00-20:00
อาทิตย์