นพ.ธารพงษ์ พาราพิทักษ์
ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์, ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ, แผนกกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านข้อสะโพกและข้อเข่า / อนุสาขาข้อเทียม (Arthroplasty)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2563
  • วุฒิบัตร อนุสาขา ข้อสะโพกและข้อเข่า คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
12:00-20.00
ศุกร์
12:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-14:00
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
12:00-20.00
ศุกร์
12:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-14:00
แผนกกระดูกและข้อ
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
12:00-20.00
ศุกร์
12:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-14:00