นพ.ธนวัฒน์ โลหิตโยธิน
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์