นพ.ณัฐพิชญ์ แตงแก้ว
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รพ.ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง