นพ.ณัฐชา กลางประพันธ์
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2561
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
พุธ
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
พุธ
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00