นพ.ณัฐกิตติ์ ชวประดิษฐ์
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2560
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง