นพ.ณัฐกิตติ์ ชวประดิษฐ์
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง