นพ.ณรงค์ ตัณฑารักษ์
แผนกกระดูกและข้อ, ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555
  • วุฒิบัตรอนุสาขากระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556
เวลาออกตรวจ
แผนกกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
12:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
12:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง