นพ.ฉัตรชัย ธํารงอาจริยกุล
ศูนย์โรคระบบประสาทและสมองเด็ก, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2553
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคระบบประสาทและสมองเด็ก
จันทร์
อังคาร
14:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์
แผนกกุมารเวช
จันทร์
อังคาร
14:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์