พ.ต.ต.นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา
แผนกศัลยกรรมกระดูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2556
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2557
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
12:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
08:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง