พ.ต.ต.นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา
ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่, แผนกกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูก และข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการข้อเข่า และข้อไหล่
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2556
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2557
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
08:00-13:00
แผนกกระดูกและข้อ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
08:00-13:00