นพ.กิติศักดิ์ เศียรสวัสดิ์
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคปวดท้อง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
07:00-16:00
อังคาร
07:00-19:00
พุธ
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
07:00-14:00
เสาร์
07:00-16:00
อาทิตย์
ศูนย์โรคปวดท้อง
จันทร์
07:00-16:00
อังคาร
07:00-19:00
พุธ
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
07:00-14:00
เสาร์
07:00-16:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง