จักษุแพทย์ชำนาญการ : Gen
แผนกตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
13:00-17:00 สัปดาห์ที่ 2,3,4
เสาร์
อาทิตย์