จักษุแพทย์ชำนาญการ : Gen
แผนกตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-13:00 สัปดาห์ที่ 1
เสาร์
อาทิตย์