จักษุแพทย์ชำนาญการ : Gen
แผนกตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 3
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1
เสาร์
อาทิตย์