จักษุแพทย์ชำนาญการ : Gen
แผนกตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 4
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์