ศูนย์โรคระบบประสาทและสมองเด็ก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมองเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมองเด็ก

ดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาทในเด็ก ปัญหาทางด้านระบบประสาทที่พร้อมให้การดูแล ประกอบด้วย ชัก ปวดศีรษะ ซึม อ่อนแรง และเคลื่อนไหวผิดปกติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อให้เด็กมีอาการที่ดีขึ้น การดูแลภายในศูนย์โรคระบบประสาทในเด็ก ใช้เทคโนโลยีในกตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT brain และ MRI brain อย่างครบครัน

แพทย์ประจำศูนย์