ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก

โรคระบบทางเดินหายใจ พบได้บ่อยในเด็กเล็ก อาจมีอาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัดธรรมดาทั่วไป จนถึงอาการรุนแรง มีการอักเสบของหลอดลม หลอดลมฝอย และปอด ทำให้เด็กบางคนมีไข้สูง ไอเสมหะเหนียวข้น หรือหายใจเร็ว และหอบเหนื่อยได้ หากได้รับการดูแลที่เหมาะสม จะช่วยให้อาการดีขึ้นเร็ว และลดภาวะแทรกซ้อนได้มาก

แพทย์ประจำศูนย์