ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็ก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

ศูนย์โรคภูมิแพ้ และ ภูมิคุ้มกันเด็ก

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคทางภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไป และเกิดปฏิกิริยาของสารแพ้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือหลายอวัยวะร่วมกันก็ได้ อาการแพ้มีได้หลากหลาย เช่น อาการทางตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ระบบทางเดินอาหาร หรืออาการทางผิวหนัง โดยสารก่อภูมิแพ้มีอยู่มากมายหลายชนิด โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ทำให้รู้สึกรำคาญ อึดอัด แต่ภูมิแพ้บางครั้งก็อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าเป็นการแพ้เฉียบพลันและรุนแรง ที่เรียกว่า Anaphylaxis โรคภูมิแพ้ในเด็ก พบบ่อยมากขึ้น จากสภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยกุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  ให้ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จะนำไปสู่การดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ช่วยบรรเทาอาการรบกวนต่างๆที่เกิดขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แพทย์ประจำศูนย์