ศูนย์พัฒนาการเด็ก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

ศูนย์พัฒนาการเด็ก

ดูแลโดยกุมารแพทย์ ด้านพัฒนาการเด็ก กุมารแพทย์จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิค นักจิตวิทยาพัฒนาการ และนักกิจกรรมบำบัด เพราะปัญหาด้านพัฒนาการในเด็ก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการช้า สมาธิสั้น ออทิสติก ภาวะแอลดี พบได้มากขึ้น เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยได้เร็ว ได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มีพัฒนาการที่สมวัย สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

แพทย์ประจำศูนย์