รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องรักษาแบบรวมพลังงาน Focused shockwave therapy 2
7,600 บาท
ราคารวม
7,600 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย