‘โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา’ เพิ่มความใส่ใจช่วงโควิด-19 แยกพื้นที่ปลอดเชื้อ สร้างความมั่นใจคนไข้ทั่วไป แพทย์เตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องรับการรักษาต่อเนื่อง พร้อมแนะนำเคล็ดลับสุขภาพ

23 เม.ย. 2563 | เขียนโดย รพ. สินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 แนะนำผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวบริการใหม่ที่เกิดจากความใส่ใจต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลทุกคน เพิ่มมาตรการความปลอดภัยและความสะอาด ลดโอกาสติดเชื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการเริ่มเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

นายแพทย์พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย ผู้อำนวยโรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา และกรรมการบริหาร กล่าวถึงความเสี่ยงและคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว ว่า “ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างความกลัวและตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนส่วนใหญ่ ทำให้คนไข้หลายคนเลือกที่จะไม่เข้ารับการรักษาและติดตามโรคประจำตัวเดิมที่เป็นอยู่แล้วหรือโรคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น เพียงเพราะกลัวว่าโรงพยาบาลจะเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อ แต่กลับมองข้ามผลเสียที่จะตามมาหากไม่ได้เข้ารับการรักษา ผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว ควรจะต้องได้การรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากแต่ละโรคจะอันตรายต่อร่างกายแล้ว ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต มีโอกาสติดโรคโควิด-19 ได้ง่ายกว่าและมีอาการรุนแรงกว่าคนปกติ อาทิ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่น้ำตาลในเลือดสูงควบคุมไม่ดี ถ้าได้รับเชื้อโควิด-19 จะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนปกติหลายเท่า ส่วนโรคหัวใจ ความดัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นโรคที่ต้องมารับการรักษาตามนัดเป็นประจำ เพราะถ้าไม่รักษา อัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มคนไทย ซึ่งสูงกว่าเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เสียอีก

 

“ตั้งแต่ช่วงเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมที่ผ่านมา สถิติการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยโรคทั่วไปลดลง โรงพยาบาลสินแพทย์กังวลและเป็นห่วงในอาการของผู้ป่วย และเข้าใจในความกังวลดังกล่าว จึงมีมาตรการแยกพื้นที่ปลอดเชื้อไว้อย่างชัดเจน ลดโอกาสการสัมผัสเชื้อให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมาโรงพยาบาลได้อย่างสบายใจและรับการรักษาได้ตามปกติ”

 

 มาตรการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา แบ่งโซนในโรงพยาบาลเป็น 2 ส่วนคือ Influenza-like Zoning คือโซนที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อหวัด และ Clean Zoning คือโซนที่ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่ไม่มีอาการหวัดหรือผู้มาตรวจเช็คสุขภาพโดยได้จัดพื้นที่ดังกล่าวในโรงพยาบาลได้แยกอาคารสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เป็น คลินิกหวัดนอกอาคาร ไม่อยู่รวมกันกับผู้ป่วยทั่วไปให้บริการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจแบบ One-stop Service และสามารถตรวจตรวจโควิด-19 ได้ ซึ่งแยกพื้นที่ปลอดเชื้อได้อย่างชัดเจน ผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยโรคที่ไม่ติดเชื้อสามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้อย่างสบายใจ

 

นอกจากนี้ นายแพทย์พิสุทธิ์ ยังได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องมาโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงนี้ คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อลดโอกาสรับ-แพร่เชื้อ เมื่อมาโรงพยาบาลให้มีผู้ติดตามน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และเมื่ออยู่บ้านขอให้ออกกำลังกายให้เหมาะสม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมถึงถ้าเป็นไปได้ ให้ออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงเช้า เพื่อสร้างวิตามิน D จากแสงแดด ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้น ลดโอกาสการเจ็บป่วยได้ และถึงแม้ว่าโรคระบาดครั้งนี้จะบรรเทาลงแล้ว แพทย์ก็ยังแนะนำให้ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องให้เป็นกิจวัตร ทั้งการเว้นระยะห่าง การดูแลตัวเองเมื่อมีอาการไอ-จาม รวมถึงการดูแลสุขภาพด้วย

 

เพราะเบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ  โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา จึงมีความตั้งใจที่จะดูแลรักษาคนไข้ให้มากกว่าการรักษาโรค คือการดูแลรักษาใจของคนไข้ด้วย และยืนหยัดอยู่เคียงข้างเพื่อให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ด้วยความใส่ใจที่ รพ.สินแพทย์ยึดมั่นเสมอมา

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ