แนะนำแพทย์แผนกกุมารเวช : นพ.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์

21 ส.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. สินแพทย์ ลำลูกกา

นพ.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์
CHALERMLUCK MAHIPHAN, MD.

กุมารแพทย์ชำนาญการ : ทารกแรกเกิด และปริกำเนิด (Neonatologist)
แผนก : กุมารเวช

 

ในช่วงอายุ 2 เดือนแรก เป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ทำให้พ่อแม่หลายท่านเกิดความกังวลใจที่ต้องดูแลลูกน้อยวัยเปราะบาง เด็กวัยนี้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการนอน แต่รู้ไหมว่าการพัฒนาการต่างๆ ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งกล้ามเนื้อ การกิน การมองเห็น และการสื่อสาร ฉะนั้นการเตรียมพร้อมดูแลตั้งแต่แรกเกิดจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกาตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลทารกแรกเกิดทุกรายที่คลอดที่สินแพทย์ ลำลูกกา โดยมี นพ.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด คอยดูแลลูกน้อยของท่าน เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตแข็งแรง และมีพัฒนาการอย่างสมบูรณ์ และยังเปิดบริการคลินิกทารกแรกเกิด (Newborn clinic) เพื่อช่วยดูแลทารกแรกเกิด จนถึงอายุ 2 เดือน ในยามเจ็บป่วย

 

เพราะอาการเจ็บป่วยในทารกอาจมีความแตกต่าง และอาจรุนแรงกว่าเด็กโต ฉะนั้นการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญ นัดหมาย นพ.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ เพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับลูกน้อย
(คลิก link เพื่อนัดหมายแพทย์)

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ