แนะนำแพทย์แผนกกุมารเวช : พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

9 มิ.ย. 2566 | เขียนโดย

พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

แผนกกุมารเวช , ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :

 

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563

 

พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์ เพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

(คลิกลิงค์เพื่อสอบถามแพทย์)

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ