แนะนำแพทย์แผนกกายภาพบำบัด : พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์

21 ส.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. สินแพทย์ ลำลูกกา

พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์
NITCHATHORN MATHIPAT, MD.

แพทย์ชำนาญการสาขา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical medicine and rehabilitation (PM&R))
แผนก : กายภาพบำบัด

 

กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม office syndrome เป็นอาการทีเกิดขึ้นในกลุ่มคนวัยทำงานออฟฟิศ ซึ่งเกิดจากการทำงานที่ต้องจดจ่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานด้วยท่าทางซ้ำๆ และต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือทำงานด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่ง ยกไหล่ ก้มคอมากเกินไป จึงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือชาตามบริเวณ ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดอาการของโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

 

หากเริ่มมีอาการควรมาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา และตรวจหาสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นว่าเป็นจากโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก หรือมีภาวะซ่อนเร้นอื่นๆ นัดหมาย พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และ ดำเนินการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
(คลิก link เพื่อนัดหมายแพทย์)

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ