มาตรการรับมือ COVID-19 โรงพยาบาลสินแพทย์

16 มี.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. สินแพทย์ ลำลูกกา

เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ โดยโรงพยาบาลสินแพทย์มีมาตรการการรับมือ COVID-19 อย่างเข้มงวดเพื่อความอุ่นใจและปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ โรงพยาบาลในเครือสินแพทย์มีระบบคัดกรอง COVID-19 ดังนี้

 

1.สำหรับผู้ป่วย / ญาติ / แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ / ก่อนเข้าภายในโรงพยาบาล จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน แบบ อินฟราเรด ที่ไม่ต้องมีการสัมผัสร่างกาย

  • ถ้าเป็นคนไข้ จะซักประวัติความเสี่ยงเพิ่มเติม แล้วส่งตรวจรักษาต่อ มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายอีกครั้งแบบวัดทางหู Ear Thermometer ที่มีความแม่นยำมากขึ้น
  • ถ้าเป็นญาติ ที่ต้องการมาเยี่ยมผู้ป่วย ถ้าวัดร่างกายแล้วมีไข้ จะมีการให้ใบคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย หากจำเป็นต้องเข้าเยี่ยม เจ้าหน้าที่จะให้ใบคำแนะนำการปฎิบัติตัวสำหรับญาติก่อนเข้าเยี่ยม
  • สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการตรวจวัดร่างกายแล้ว ไม่มีไข้ จะมีการติดสติ๊กเกอร์สีเขียว ที่แสดงว่า ร่างกายปกติ แข็งแรงดี ไม่มีไข้ โดยมีการปฏิบัติแบบนี้ทุกวัน
  • ทางโรงพยาบาลได้แจ้งแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นต้องไปเมื่อกลับมาจะต้องกักตัว ควบคุม 14 วัน จึงจะให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้

2.มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ช่วยซักประวัติ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับผู้ที่เดินผ่านช่องทางเข้าออกทุกราย เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

3.ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับมีอาการในระบบทางเดินหายใจ จะแยกตรวจไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยท่านอื่น โดยให้ตรวจในห้องแยกโรคที่มีระบบแรงดันลบ (Negative Pressure Room) แพทย์ที่ทำการตรวจ ต้องใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันอย่างมิดชิด ระหว่างรอผลการตรวจผู้ป่วยจะต้องพักรอในห้องที่มีการจัดเตรียมไว้
โดยเฉพาะ มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา จนกว่าจะทราบผลการตรวจ

 

4.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ทุกจุด ทั้งพื้นที่สาธารณะและอุปกรณ์สาธารณะต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง มีการกำจัดและแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี

 

5.ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองแก่ผู้ป่วยและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

  • จัดอบรมให้ความรู้โดย แพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
  • ติดตามให้ข้อมูลและเฝ้าระวังโรค โดย พยาบาลชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

 

6.ทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล มีการจัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างเพียงพอ สามารถใช้ได้ตลอดเวลา

 

7.โดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้วัดไข้ทางหู จะใช้ Ear Tip หรือปลอกสวมปลายเครื่องมือ ที่ใช้กับคนไข้เฉพาะราย แล้วใช้ครั้งเดียวทิ้ง มั่นใจเรื่องความสะอาด และไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ

 

8.เจ้าหน้าที่จะมีการล้างมือทุกขั้นตอน ทั้งก่อนและหลังการสัมผัสตัวผู้ป่วย

 

**** สิ่งสำคัญ คือ ล้างมือให้ถูกวิธี ไม่ใช้มือที่ไม่สะอาด หยิบจับอาหารเข้าปาก แคะจมูก หรือขยี้ตา ใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะคนที่มีอาการในระบบทางเดินหายใจ หรือเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่แออัด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ